Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? 

Lời giải

Tác dụng của công cụ bằng kim loại:

- Do đặc tính của kim loại là cứng và sắc hơn đá nên con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, có thể xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà.

- Cũng nhờ đó, con người có thể làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa.