Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Lời giải

- Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết,...