Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải

- Đầu thập niên 20 của thế kỉ XX, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ trên khắp các bang của nước Mĩ. Do giai cấp công nhân bị bóc lột, thất nghiệp, do những bất công xã hội và nạn phân biệt chủng tộc.

- Tháng 5-1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập và trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ.