Giải Bài Tập Đạo đức 5

Giới Thiệu

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Bài 1: Em làm học sinh lớp 5

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Bài 3: Có chí thì nên

Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

Bài 5: Tình bạn

Bài 6: Kính già, yêu trẻ

Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Bài 9: Em yêu quê hương

Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam

Bài 12: Em yêu hòa bình

Bài 13: Tìm hiểu về Liên Hợp Quốc

Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên