Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Lời giải

Bởi vì lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch.

Một số loài (thông, bạch đàn…) có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt 1 số vi khuẩn gây bệnh.

Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường trong kh vực khi trời nắng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”