Đề kiểm tra 15 phút - Chương Đại cương - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào ?

Câu 2 . Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cây cải, cây mít, con sâu, con chim là những cơ thể sống.

 

2

Quyển vở, hòn đá, cái cặp là những vật không sống.

 

3

Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên.

 

4

Sinh vật chỉ bao gồm động vật và thực vật.

 

5

Mọi cơ thể sống đều có khả năng di chuyển.

 

6

Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản là : hoa, quả, hạt.

 

7

Có những loại thực vật sống trong vòng một năm, có loại sống lâu năm.

 

8

Tất cả thực vật đều có hai loại cơ quan : cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân, lá ; cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

 

9

Thực vật thường phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

 

10

Tuổi thọ của cây cao nhất là một trăm năm.

 

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Sự đa dạng và phong phú của thực vật được thể hiện như thế nào ?

Câu 2. Hãy tìm từ thích hợp : a) di chuyển, b) đa dạng, c) chất hữu cơ, d) nhanh, e) chậm, f) thực vật, g) ánh sáng, h) nước, i) Cacbônic, k) diệp lục để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

1. Thực vật trong thiên nhiên rất ... và phong phú. Tuy ... nhưng chúng có một số đặc điểm chung : tự tổng hợp được…, phần lớn không có khả nâng phản ứng ..., với các kích thích từ bên ngoài.

2. Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và .., bao gồm những nhóm lớn sau : vi khuẩn, nấm, động vật,…

3. Nhờ ... mặt trời và chất ... trong lá, cây xanh có khả năng tạo ra ... từ ...muối khoáng trong đất, khí … trong không khí.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Thực vật có hoa và thực vật không có hoa phân biệt nhau ở những điểm nào ?

Câu 2 Tại sao những cây hoa như : hoa loa kèn, layơn, hoa cúc, hoa hồng... thường chỉ thấy hoa mà không thấy quả, hạt ?

Câu 3 . Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

Thực vật có khả năng tự tổng hợp ...(1)... từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbônic trong không khí nhờ chất ...(2)... hấp thu được ánh sáng mặt trời để nuôi sống cây. Cung cấp chất hữu cơ cho động vật và con người. Phần lớn thực vật không có khả năng ...(3).... Thực vật ...(4)... với các kích thích từ bên ngoài. Tuy vậy, cũng có trường hợp như cây xấu hổ có biểu hiện ...(5)... như khi chạm nhẹ vào lá, lá cây khép lại, cụp xuống.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Cây một năm khác cây lâu năm ở điểm nào ?

Câu 2Cây thông có quả thông, có hoa đực, hoa cái, vậy thông có nằm trong nhóm thực vật có hoa không ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây lâu năm ?

   A. Cây đa, cây si, cây bàng.

   B. Cây dừa, cây cải, cây ổi.

   C.   Cây bạch đàn, cây cải cúc, cây vải.

   D.   Cây na, cây táo, cây su hào.

2. Thực vật không có hoa khác thực vật có hoa ở những điểm nào ?

A. Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ ra hoa.

B. Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt.

C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Khu vực nào trên Trái Đất có cây cối phát triển nhiều nhất ?

Câu 2 . Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cơ quan sinh sản bao gồm rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây.

 

2

Thời gian sống của thực vật có hoa khác nhau.

 

3

Cơ quan sinh sản của Quyết đơn giản chỉ là các nón.

 

4

Thực vật phong phú về số loài và về số cá thể trong loài.

 

5

Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

 

6

Cây cải, cây đậu xanh, cây ớt là thực vật không hoa.

 

7

Các cây gỗ như : cà phê, cao su, xoài, mít, nhãn, bưởi... sống một năm

 

8

Thực vật có hoa có 2 loại cơ quan : cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.

 

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”