Đề kiểm tra 15 phút - Chương Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Bao hoa do những bộ phận nào tạo thành ? Chức năng của bao hoa là gì ? Tất cả các loài hoa đều gồm đài, tràng, nhị, nhuỵ có đúng không ?

Câu 2 . Theo tính chất của hoa, có những loại hoa nào ?

Câu 3. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Các loại cây có hoa đều có các tế bào sinh dục.

 

2

Tế bào sinh dục được chứa trong đài, tràng của hoa.

 

3

Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là hoa lưỡng tính.

 

4

Hoa đơn tính là hoa chỉ có bầu.

 

5

Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

 

6

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

 

7

Hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ đều có những đặc điểm giống nhau.

 

8

Con người có thể chủ động giúp hoa giao phấn.

 

9

Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi.

 

10

Sau khi thụ tinh, noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa nào ?

Câu 2. Thế nào là hoa giao phấn ? Hoa giao phấn có đặc điểm gì ?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các nhóm hoa)

Cột B

(Tên cây có hoa)

Trả lời

1. Nhóm hoa đơn tính

2. Nhóm hoa lưỡng tính

a)     Khoai tây

b)          Táo tây

c)           Bưởi

d)           Cải

e)           Dưa chuột

f)           Liễu

g)           Bí ngô

h)           Mướp

i)           Bí đao

1 ...

2 ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 

Câu 2  Thế nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ớ điểm nào?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ớ cột B sao cho phù hợp với cột A rồi dicn vào cột trả lời.

Cột A

(Các hình thức thụ phấn)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

2. Hoa thụ phấn nhờ gió.

a) Hoa thường mọc ở ngọn cây hoặc đầu

cành.

b) Bao hoa đơn giản hoặc tiêu biến,

không có màu sặc sỡ.

c) Bao hoa đầy đủ hoặc có cấu tạo phức

tạp, thường có màu sắc sặc sỡ.

d)   Có hương thơm, mật ngọt.

e)   Hạt phấn to, dính, có gai.

f) Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng ; hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

g)   Đầu nhuỵ thường có chất dính.

h)    Đầu nhuỵ dài, bể mặt tiếp xúc lớn, thường có lông quét.

 

1...

2 …

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Hoa thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm gì ?

Câu 2  Những loại hoa nào thích nghi với kiểu thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Câu 3 . Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Đầu nhuỵ là nơi đầu tiên tiếp nhận hạt phấn.

 

2

Hoa dâm bụt, hoa hồng... là những hoa mọc thành cụm.

 

3

Hạt phấn được chuyển từ hoa này sang hoa khác nhờ các yếu tố bên ngoài.

 

4

Kết quả của sự thụ phấn là sự hình thành hạt và quả.

 

5

Hoa cải, hoa muồng... là những hoa mọc đơn độc.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra ?

Câu 2. Sự thụ tinh trải qua các bước nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, có thể chia hoa thành hai nhóm là

A. hoa đực, hoa cái.

B. hoa đơn tính, hoa lưỡng tính.

C. hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm.

D. hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn.

2. Thụ phấn là hiện tượng:

A. hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

B. bướm, ong, côn trùng mang phấn hoa từ hoa này đến hoa khác,

C. hạt phấn bay từ cây này sang cây khác.

D. nhị, nhuỵ chín cùng một lúc.

3. Thế nào là hoa tự thụ phấn ?

A. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác.

B. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

C. Hoa thụ phấn nhờ gió.

D. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt ? Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì?

Câu 2. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Thế nào là hoa giao phấn ?

A. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác.

B. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

C. Hoa thụ phấn nhờ gió.

D. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

2. Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào ?

A. Gió.                                  B. Sâu bọ.

C. Con người.                       D. Cả A, B và C.

3. Để thu hút sâu bọ, những hoa nở về ban đêm thường có đặc điểm gì ?

A. Hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm khiến sâu bọ dễ nhận ra.

B. Có mùi thơm dặc biệt kích thích sâu bọ tìm đến.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều sai

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Sự sinh sản có hiện tượng thụ tinh thuộc loại sinh sản nào và cần điều kiện gì ?

Câu 2  Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đủng hoặc đúng nhất.

1. Sau khi thụ tinh, ở hoa có những biến đổi gì ?

A. Hợp tử phát triển thành phôi.

B. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

C. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

D. Cả A, B và C.

2. Bao hoa làm nhiệm vụ gì ?

A. Bảo vệ nhị và nhuỵ.

B. Thu hút sâu bọ với những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

C. Sinh sản.

D. Cả A và B.

3. Bao hoa được tạo thành từ

A. đài và tràng.    B. nhị và nhuỵ.    C. đài và nhị.    D. tràng và nhuỵ.

4. Cấu tạo của tràng gồm

A. nhị và nhuỵ.

B. nhiều cánh hoa.

C. nhiều hạt phấn.

D. nhuỵ và bầu.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”