Đề kiểm tra 15 phút - Chương Rễ - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào ? Chức năng của chúng là gì ? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào ?

Câu 2.. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

 

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

 

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

 

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

 

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

 

6

Rễ có 5 miền.

 

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa.

 

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

 

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

 

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

 

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Trong các miền của rễ thì miền nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 2 ). Nước và muối khoáng quan trọng với cây như thế nào ? Cho ví dụ.

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm ?

A. Cây hoa lay ơn, cây đậu xanh, cây na.

B. Cây bèo tây, cây hành, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất.

D. Cây nhãn, cây mướp, cây hoa hồng.

2. Miền nào trong 4 miền của rễ là miền quan trọng nhất ?

A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền.

B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ

C. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng cung cấp cho cây.

D. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.

3. Tại sao mỗi lông hút có thể được coi là một tế bào ?

A. Vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như : vách, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

B. Vì nó có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

C. Vì nó là tế bào biểu bì kéo dài.

D. Vì nó có không bào lớn.

4. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ thở ?

A. Cây trầu không, cây hồ tiêu, cây mắm.

B. Cây cải củ, cây bần, cây khoai tây.

C. Cây mắm, cây bụt mọc, cây bần.

D. Cây bụt mọc, cây tầm gửi, cây phong lan.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không ?

Câu 2  Ngoài những loại muối khoáng như : đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa ?

Câu 3  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Những loại cây trồng lấy củ (khoai tây, khoai lang, cà rốt...) cần nhiều muối đạm.

 

2

Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém.

 

3

Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt.

 

4

Miền sinh trưởng là phần tận cùng của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

 

5

Biểu bì gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau, chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

 

6

Ruột là phần trong cùng của rễ, gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ.

 

7

Nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trộ.

 

8

Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào…) cần nhiều muối kali.

 

9

Tùy từng loại cây khác nhau mà chọn loại đất thích hợp.

 

10

Cây cần một lượng rất lớn các loại phân gọi là phân vi lượng.

 

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cây hút nước và muối khoáng bằng những cách nào ?

Câu 2 . Ngoài chức năng là hút nước và muối khoáng hoà tan, rễ cây còn có những chức năng gì ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Rễ gồm mấy miền ?

A. Rễ gồm bốn miền : miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

B. Rễ gồm ba miền : miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng,

C. Rễ gồm hai miền : miền trưởng thành, miền hút.

D. Rễ chỉ gồm miền hút.

2. Rễ các cây ngập trong nước có lông hút không ?

A. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước có lông hút.

B. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút.

C. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước có có lông hút.

D. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

 

Câu 1. Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng luôn quan hệ mật thiết với nhau ?

Câu 2 Có phải tất cả các rễ cây đều có lông hút không ? Tại sao ?

Câu 3 . Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”