Đề kiểm tra 15 phút - Chương Vai trò của thực vật - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Thực vật giúp điều hoà khí hậu như thế nào ?

Câu 2. Thực vật có vai trò gì trong việc giữ đất, chống xói mòn ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ?

A. Quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi.

B. Quá trình hô hấp, thực vật lấy vào khí ôxi và nhả ra khí cacbônic.

C. Quá trình thoát hơi nước ở thực vật giúp cân bằng lượng khí.

D. Cả A và B.

2. Vai trò của thực vật đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn.

B. cung cấp ôxi dùng cho hô hấp.

C. cung cấp nơi ở, nơi sinh sản.

D. cả A, B và C.

3. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người là

A. cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp và xây dựng.

B. cung cấp thức ăn cho cho người.

C. dùng làm thuốc.

D. cả A, B và C.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán và bảo vệ nguồn nước ngầm như thế nào ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch.

 

2

Thực vật làm giảm lượng mưa của khu vực.

 

3

Khi không có thực vật, khí hậu nóng và khô hơn.

 

4

Có cây ở ven bờ, hiện tượng xói lở dễ xảy ra.

 

5

Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán.

 

6

Một phần nhỏ lượng ôxi trong khí quyển là do cây xanh trong

 

 

quá trình quang hợp tạo ra.

 

7

Thực vật cung cấp nơi ở và là nơi sinh sản cho một số loài động vật.

 

8

Với cùng một cây nhưng có nhiều công dụng khác nhau, tuỳ bộ phận sử dụng.

 

9

Tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam ngày một tăng.

 

10

Cần phải bảo vệ sự đa dạng thực vật nói chung và thực vật quý hiếm nói riêng.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đời sống con người ?

Câu 2 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các vùng địa lí)

Cột B

(Đặc điểm khí hậu)

Trả lời

1. Ngoài chỗ trống.

2. Trong rừng.

2 Trong rừng.

a) Nắng nhiều, gay gắt.

b) Ánh sáng yếu.

c) Nhiệt độ cao.

d) Nhiệt độ thấp.

e) Khô.

f) Ẩm.

g) Gió mạnh.

h) Gió yếu

h) Gió yếu.

1 ...

2 …

2 ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Câu 2 . Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây dùng làm lương thực nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì...

B. Họ Cải, họ Bầu bí: su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song...

2. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây rau nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì.ẳ.

B. Họ Cải, họ Bầu bí: su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song...

3. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây dùng làm cảnh nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì...

B. Họ Cải, họ Bầu bí: su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song ...

4. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây công nghiệp nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì...

B. Họ Cải, họ Bầu bí : su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 (3 điểm). Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ?

Câu 2 (4 điểm). Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ? Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng ?

Câu 3 (3 điểm). Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”