Đề kiểm tra 15 phút - Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Vi khuẩn phân bố ở đâu ?

Câu 2 . Hình dạng và cấu tạo của mốc trắng như thế nào ?

Câu 3  Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào chỗ trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được.

 

2

Hầu hết vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng.

 

3

Một số nấm độc đối với con người, ăn phải có thể gây chết người.

 

4

Một số vi khuẩn có tác dụng làm sạch nguồn nước thải và môi trường nước nói chung.

 

5

Những vi khuẩn lên men có thể làm hỏng thức ăn.

 

6

Các nấm kí sinh có lợi cho người (hắc lào, nước ăn chân, nấm tóc...) hay cho động vật, thực vật.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loài rong, tảo)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1.Tảo xoắn

2. Rong mơ

a)      Cơ thể đa bào, chưa có rễ, thân, lá, có chất màu phụ màu nâu và diệp lục trong tế bào.

b)      Cấu tạo gồm có : vách tế bào, nhân tế bào, thể màu chứa chất diệp lục.

c)      Sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra từng đoạn hoặc sinh sản bằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau thành hợp tử.

d)     Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính.

1 ...

2 ...

Câu 2 Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tảo xoắn thường sống trong các mương, rãnh, ruộng lúa nước, chỗ nước đọng và nông.

 

2

Rong mơ thường gặp ở các vùng ven biển ôn đới.

 

3

Tất cả các loài tảo đều là tảo đơn bào.

 

4

Tế bào cấu tạo nên vi khuẩn là những tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh.

 

5

Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ.

 

6

Vi khuẩn chỉ gây hại cho người và gia súc.

 

7

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) là do virut HIV gây nên.

 

8

Nấm rơm là một loại nấm mũ, thường mọc quanh chân các đống rơm, rạ mục.

 

9

Bên cạnh mặt có lợi, tác hại của nấm cũng khá lớn.

 

10

Địa y đóng vai trò trong việc tạo thành đất nhưng không có giá trị kinh tế.

 

Câu 2  Để tránh tác hại do vi khuẩn gây ra cần phải làm gì ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Hình dạng, cấu tạo của mốc rượu, mốc tương và mốc xanh như thế nào ? Môi trường phát triển của mốc trắng, mốc tương và mốc xanh là ở đâu ?

Câu 2 . Chọn những từ phù hợp trong các từ : a) hoại sinh, b) diệp lục, c) không màu, d) chất hữu cơ, e) kí sinh, f) dị dưỡng, g) nhiệt độ, h) độ ẩm rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

       1. Hầu hết vi khuẩn ... và không có chất ... như ở thực vật nên những vi khuẩn này không tự chế tạo được … , chúng phải sống bằng các ... có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (...), hoặc sống nhờ trên cơ thể sống khác (...). Cả hai cách dinh dưỡng như vậy gọi là ... Một số ít vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng.

       2. Cũng như các cơ thể không có chất ... khác, nấm chỉ sử dụng các ... có sẵn, đặc biệt là các …  thực vật. Ngoài thức ăn, nấm cần ... thích hợp để phát triển. Ngoài ra, nấm cũng cần ... để phát triển.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Cột A

(Các nhóm sinh vật)

sinh vật)

Cột B

(Đặc điểm)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của chúng ra sao ?

Câu 2 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loại nấm)

Cột B

(Công dụng)

Trả lời

1. Một số nấm men.

a)      Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.

b)      Sản xuất rượu, bia, chế biến một số thực phẩm, làm men nớ bột mì.

c)      Làm thức ăn.

d)     Làm thuốc.

1...

2. Mốc xanh, nấm linh chi.

2…

3. Các nấm hiển vi trong đất.

4. Men bia, các nấm mũ như nấm hương, nấm rơm, nấm sò, nấm gan bò, mộc nhĩ.

3…

4…

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Cấu tạo của nấm rơm như thế nào ?

Câu 2 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loại mốc thường gặp)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Mốc rượu

2. Mốc tương và mốc xanh

mốc xanh

a)    Cấu tạo đơn bào.

b)   Tế bào có hình bầu dục hay thuôn dài.

c)      Cấu tạo đa bào, có vách ngăn giữa các tế bào.

d)      Các bào tử không nằm trong túi mà xếp thành dãy ở đầu một cuống dài.

e)      Sinh sản sinh dưỡng bằng cách nảy chồi.

f)       Các tế bào mới được hình thành dính với tế bào cũ thành một chuỗi phân nhánh.

1 …

2 …

2 …

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ?

Câu 2 Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào ? Tại sao ?

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Tảo đa bào có cấu tạo như thế nào ?

A. Chưa có rễ, thân, lá thực sự.

B. Bên trong chưa phân hoá thành các loại mô điển hình,

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều sai.

2. Ích lợi của tảo là gì ?

A. Thải ra ôxi giúp cho sự hô hấp của các động vật ở nước.

B. Là nguồn thức ăn cho nhiều động vật ở nước, cho người và gia súc.

C. Được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp.

D. Cả A, B và C.

3. Đặc điểm của nấm là gì ?

A. Cơ thể gồm những sợi không màu, số ít có cấu tạo đơn bào.

B. Nhiều nấm có cơ quan sinh sản là mũ nấm.

C. Sinh sản chủ yếu bằng bào tử, là những cơ thể dị dưỡng.

D. Cả A, B và C.

4. Địa y có cấu tạo trong như thế nào ?

A. Gồm những tế bào tảo.

B. Gồm những sợi nấm chằng chịt.

C. Gồm những tế bào tảo màu xanh nằm xen lẫn với những sợi nấm chàng chịt không màu.

D. Gồm những bộ phận như ở cơ thể thực vật.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

Câu 2Virut là gì ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thực sự ?

A. Vì cơ thể chưa có rễ, thân, lá thực sự.

B. Vì các bộ phận chưa phân biệt các loại mô.

C. Vì chưa có mô dẫn.

D. Cả A, B và C.

2. Một số vi khuẩn có thể di chuyển được là nhờ

A. lông bơi.

B. roi.

C. chân giả

D. co dãn cơ thể.

3. Cấu tạo tế bào vi khuẩn điển hình gồm có

A. vách tế bào bao bọc, bên trong là chất tế bào.

B. nhân chưa hoàn chỉnh,

C diệp lục.

D. cả A và B.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Vi khuẩn có vai trò gì ?

Câu 2 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nấm khác tảo ở điểm nào ?

A. Nấm đã có mạch dẫn.

B. Nấm không có chất diệp lục như tảo nên dinh dưỡng bằng cách hoại sinh hoặc kí sinh.

C. Nấm chưa có mạch dẫn, tảo đã có mạch dẫn.

D. Nấm đã có rễ, thân, lá.

2. Mốc trắng sinh sản bằng cách

A. mọc chồi.

B. sinh bào tử.

C. kết hợp các giao tử.

D. phân đôi.

3. Cách dinh dưỡng của nấm là

A. hoại sinh

B. kí sinh.

C. cộng sinh.

D. cả A, B và C.


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”