Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Bao hoa do những bộ phận nào tạo thành ? Chức năng của bao hoa là gì ? Tất cả các loài hoa đều gồm đài, tràng, nhị, nhuỵ có đúng không ?

Câu 2 . Theo tính chất của hoa, có những loại hoa nào ?

Câu 3. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Các loại cây có hoa đều có các tế bào sinh dục.

 

2

Tế bào sinh dục được chứa trong đài, tràng của hoa.

 

3

Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là hoa lưỡng tính.

 

4

Hoa đơn tính là hoa chỉ có bầu.

 

5

Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

 

6

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

 

7

Hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ đều có những đặc điểm giống nhau.

 

8

Con người có thể chủ động giúp hoa giao phấn.

 

9

Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi.

 

10

Sau khi thụ tinh, noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

 

Lời giải

Câu 1

Đài hoa và tràng hoa bao bọc nhị và nhuỵ tạo thành bao hoa. Chức năng chính của bao hoa là bao bọc nhị và nhuỵ.

Không phải tất cả các hoa đều có đầy đủ các thành phần như đã nêu trên. Có hoa có đầy đủ nhị và nhuỵ, có hoa có một trong hai thành phần nhị hoặc nhuỵ.

Câu 2 

Theo tính chất của cánh hoa, có 2 loại hoa :

- Hoa có cánh rời. Ví dụ : hoa bưởi, hoa cải, hoa dâm bụt...

- Hoa có cánh dính. Ví dụ : hoa bí ngô, hoa khoai lang, rau muống, bìm bìm...

Câu 3 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

Đ

Đ