Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Những loại quả có áo hạt, quả kép, quả phức được hình thành như thế nào ?

Câu 2 . Quả có vai trò quan trọng đối với cây như thế nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Có hai loại quả khô

A. quả khô nẻ và quả hạch.

B. quả khô nẻ và quả khô không nẻ.

C. quả khô nẻ và quả mọng.

D. quả mọng và quả hạch.

2. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả khô ?

A. Quả cà chua, quả ớt, quả thìa là, quả chanh.

B. Quả lạc, quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.

C. Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả đậu Hà Lan, quả cải.

D. Quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả nho.

Lời giải

Câu 1 

- Quả có áo hạt, ví dụ : quả nhãn, vải, chôm chôm thì áo hạt do cuống noãn phát triển thành.

-  Quả kép được hình thành từ một hoa nhưng bộ nhuỵ có các lá noãn rời, mỗi lá noãn thành một quả riêng biệt như quả dâu tây, quả hồi, quả của cây hoa hồng, quả kim anh...

- Quả phức được hình thành từ cả một cụm hoa. Trong thành phần của quả không chỉ có bầu mà còn có cả trục của cụm hoa, bao hoa, lá bắc... Ví dụ : quả mít, quả dứa, quả dâu tằm, quả sung...

Câu 2

Quả rất quan trọng đối với cây vì nó bảo vệ hạt, giúp cho việc duy trì và phát triển nòi giống, nhiều quả còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cung cấp cho người và động vật. Biết được đầy đủ đặc điểm của quả ta có thể bảo quản, chế biến được quả tốt hơn và biết tận dụng quả khi thu hoạch.

Câu 3 

1

2

B

C