Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng thiết bị gì ? Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Không phải cơ quan nào của thực vật cũng được cấu tạo từ tế bào.

 

2

Chỉ tế bào thực vật mới có vách tế bào.

 

3

Tế bào thịt lá chứa lục lạp.

 

4

Mô là một nhóm tế bào có cùng hình dạng, cấu tạo nhưng giữ chức năng khác nhau.

 

5

Tất cả các tế bào đều có khả năng phân chia.

 

6

Không bào ở tế bào trưởng thành có kích thước lớn hơn tế bào non.

 

7

Mỗi tế bào thực vật đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

 

8

Lục lạp là bào quan nằm trong chất tế bào.

 

 

Lời giải

Câu 1

Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi. Kính lúp cầm tay gồm 1 tay cầm bằng kim loại (hoặc bằng nhựa) được gắn với 1 tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi, có khung bằng kim loại (hoặc bằng nhựa), có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 đến 20 lần.

Câu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

S

Đ

Đ

S

S

Đ

Đ

Đ