Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Vi khuẩn phân bố ở đâu ?

Câu 2 . Hình dạng và cấu tạo của mốc trắng như thế nào ?

Câu 3  Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào chỗ trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được.

 

2

Hầu hết vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng.

 

3

Một số nấm độc đối với con người, ăn phải có thể gây chết người.

 

4

Một số vi khuẩn có tác dụng làm sạch nguồn nước thải và môi trường nước nói chung.

 

5

Những vi khuẩn lên men có thể làm hỏng thức ăn.

 

6

Các nấm kí sinh có lợi cho người (hắc lào, nước ăn chân, nấm tóc...) hay cho động vật, thực vật.

 

Lời giải

Câu 1

Hình dạng ngoài của vi khuẩn : hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn. Các tế bào có thể rời nhau hoặc tập trung thành chuỗi hoặc thành đám. Vi khuẩn phân bố rất rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn.

Câu 2

Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.

Câu 3

1

2

3

4

5

6

Đ

S

Đ

Đ

Đ

S


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”