Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Dác và ròng khác nhau ở những điểm nào ?

Câu 2 . Tại sao khi chiết cành, Sau một thời gian ta thấy mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra, mép vỏ ở phía dưới không phình to ra ?

Câu 3 . Ở một số cây như cây xương rồng 3 cạnh, cành giao, thân làm nhiệm vụ gì ?

 

Lời giải

Câu 1

 

Dác

Ròng

Màu sắc

Là lớp gỗ màu sáng.

Là lớp gỗ màu thẫm.

Vị trí

Ở phía ngoài.

Ở phía trong.

Cấu tạo

Gồm những tế bào mạch gỗ.

Gồm những tế bào chết, vách dày, rắn chắc hơn rác.

Chức năng

Vận chuyển nước và muối khoáng.

Nâng đỡ cây.

Câu 2

Sau một thời gian thấy mép vỏ ở phía trên phình to ra. Đó là do chất hữu cơ chuyển đến chỗ bị cắt thì tắc lại do mạch rây đã bị bóc đi cùng với khoanh vỏ. Vì vậy, các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ lại ở mép trên lâu ngày sẽ làm cho mép trên phình to ra.

Câu 3 

      Một số cây như cây xương rồng 3 cạnh, cành giao, sống trong điều kiện khô hạn, nên thân của chúng dự trữ nước, đó là loại thân mọng nước. Thân có diệp lục nên có màu xanh, làm nhiệm vụ quang hợp thay lá.