Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Vi khuẩn có vai trò gì ?

Câu 2 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nấm khác tảo ở điểm nào ?

A. Nấm đã có mạch dẫn.

B. Nấm không có chất diệp lục như tảo nên dinh dưỡng bằng cách hoại sinh hoặc kí sinh.

C. Nấm chưa có mạch dẫn, tảo đã có mạch dẫn.

D. Nấm đã có rễ, thân, lá.

2. Mốc trắng sinh sản bằng cách

A. mọc chồi.

B. sinh bào tử.

C. kết hợp các giao tử.

D. phân đôi.

3. Cách dinh dưỡng của nấm là

A. hoại sinh

B. kí sinh.

C. cộng sinh.

D. cả A, B và C.


Lời giải

Câu 1 

Vai trò của vi khuẩn :

-  Mặt có lợi :

+ Phân huỷ chất hữu cơ thành muối vô cơ cho cây sử dụng (các vi khuẩn ở trong đất).

+ Cố định nitơ tự do thành dạng muối nitrat cây sử dụng được (vi khuẩn cố định đạm có trong nốt rễ các cây họ Đậu).

+ Có vai trò trong việc hình thành than đá, dầu lửa.

+ Gây ra hiện tượng lên men : dùng chế biến một số thực phẩm (muối dưa, muối cà, làm giấm, sữa chua...) hay tách vỏ cây lấy sợi (trong việc ngâm và dầm thân cây đay trong nước ao).

+ Tổng hợp một số chất (như prôtêin, vitamin B12, axit glutamic) để sản xuất mì chính, các loại sợi thực vật...

+ Một số vi khuẩn có tác dụng làm sạch nguồn nước thải và môi trường nước nói chung.

- Mặt có hại:

+ Những vi khuẩn kí sinh gây bệnh cho người, động vật, thực vật (bệnh tả, thương hàn, đậu mùa, bệnh tả ở gà, bệnh than ở cừu làm cho móng cừu bị đen và con vật có thể bị chết...).

+ Những vi khuẩn lên men làm hỏng thức ăn (bị ôi, thiu).

+ Vi khuẩn khi phân giải chất hữu cơ cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường (làm thối rữa xác động, thực vật).

Câu 2 

1

2

3

B

B

D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”