Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Có những loại lá biến dạng nào ?

Câu 2 . Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận ?

Lời giải

Câu 1 

Có những loại lá biến dạng sau :

-  Lá biến thành gai : Lá có dạng gai nhọn, làm giảm sự thoát hơi nước. Ví dụ : xương rồng.

- Tua cuốn : Lá có dạng tua cuốn, giúp cây leo lên cao. Ví dụ : lá đậu Hà Lan, lá cây chanh leo.

- Tay móc : Lá ngọn có dạng tay có móc, giúp cây bám để leo lên cao. Ví dụ : lá cây mây.

-  Lá vảy : Lá phủ trên thân rễ, có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt hay vàng nhạt, che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ. Ví dụ : củ dong ta.

-  Lá dự trữ : Bẹ lá phình to thành vảy dày, màu trắng, chứa chất dự trữ cho cây. Ví dụ : cây hành.

-  Lá bắt mồi : Trên lá có nhiều lông tuyến tiết chất dính thu hút sâu bọ, gân lá phát triển thành bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá được sâu bọ, bắt và tiêu hoá sâu bọ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Ví dụ : cây bèo đất.

Câu 2 

- Những thân non có màu xanh có tham gia quang hợp vì trong tế bào của nó cũng có lục lạp chứa chất diệp lục.

-  Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng thì chức năng quang hợp do thân cây hoặc cành đảm nhận, vì thân, cành của những cây này thường cũng có lục lạp (nên có màu xanh).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”