Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trong những nhóm cây sau dãy nhóm nào gồm toàn cây cỏ thân rễ ?

A. Cây su hào, cây tỏi, cây cà rốt

B. Cây dong, cây riềng, cây cải, cây gừng

C. Cây khoai tây, cây cà chua, cây củ cải

D. Cây cỏ tranh, cây nghệ, cây củ dong (hoàn tinh)

2. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây có thân mọng nước ?

A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng

B. Cây mít, cây nhãn, cây sống đời

C. Cây giá, cây trường sinh lá tròn, cây táo

D. Cây nhãn, cây cải, cây su hào

Câu 2. (3 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ đấu chấm (...) trong câu sau:

“Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia làm 3 loại: Thân........... ( thân........

thân......... thân........... ), thân......... .(thân........ , tua......... ) và thân .............. ’’

Câu 3. (2 điểm) Lá có những đăc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?

Câu 4.(3 điểm) Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Lời giải

Câu l           1d.               2a.

Câu 2,  đứng (gỗ, cột, cỏ), leo (quấn, cuốn), bò

Câu 3. Đặc điểm cấu tạo ngoài và cách xếp lá trên cây để cây nhận được nhiều ánh sáng là:

- Phiến lá (chứa diệp lục) có bản dẹt (là phần rộng nhất của lá)

- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu (mọc cách; mọc vòng, mọc đối).

Câu 4. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó đúng, vì:

-Cây xanh quang hợp tạo ra chất hữu cơ nuôi sống mọi sinh vật trên Trái Đất.

-Cây xanh quang hợp tạo ra khí O2 và hấp thụ khí CO2 góp phần duy trì nồng độ các chất khí trong khí quyển phù hợp nhu cầu của mọi cơ thể sổng trên Trái Đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”