Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa cây hoang dại và cây trồng thông qua một số ví dụ.

Câu 2  Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?

Câu 3 . Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó?

Lời giải

Câu 1 

STT

Tôn cây

Bộ phận dùng

So sánh tính chất

Cây hoang dại

Cây trồng

1

Na

Quả

Cây thấp, lùn, quả nhiều hạt.

Cây mập hơn, quả to, hạt ít.

2

Hồng

Quả

Cây to, quả nhỏ, chát, nhiều hạt.

Cây thấp hơn, quả to, ngọt, ít hạt.

3

Cải bẹ

Cây nhỏ, lá bé.

Cây to hơn, lá to.

Có sự khác nhau đó là do cây trồng có sự chăm sóc của con người, có các điều kiện phù hợp để phát triển, tạo ra những sản phẩm cần thiết cho con người.

Câu 2 

Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ ... của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.

Câu 3 

Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hơn tổ tiên hoang dại của chúng.

Ví dụ : Cây hồng được trồng khác với cây hồng dại ở chỗ : quả to, ngọt và ít hạt.

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”