Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vì sao nói hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau nhưng vẫn có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Câu 2. Những đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong ?

Câu 3 . Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?

Lời giải

Câu 1 

Hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau vì sản phẩm quang hợp (chất hữu cơ và ôxi) là nguyên liệu của hô hấp và ngược lại sản phẩm của hô hấp (hơi nước và khí cacbônic) là nguyên liệu cho quang hợp. Tuy nhiên, hô hấp và quang hợp có quan hệ chặt chẽ với nhau vì hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo, quang hợp lại cần năng lượng do hô hấp cung cấp.

Câu 2 

Biểu bì của phiến lá được cấu tạo bới một lớp tế bào không màu trong suốt xếp rất sát nhau, có vách phía ngoài dày. Trên biểu bì có những lỗ khí, thường tập trung nhiều ở mặt dưới, mặt trên hầu như không có hoặc rất ít. Lỗ khí thong với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá.

Câu 3

Nhiều loại lá, mặt trên thường có màu sẫm hơn mặt dưới vì các tế bào thịt lá ở phía trên có nhiều lục lạp hơn. Đây là đặc điểm của phần lớn những lá mọc theo chiều nằm ngang, thích nghi với điều kiện ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt bên nhiều hơn mặt dưới.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”