Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:

1. Lá của những cây nào sau đây thuộc lá kép ?

a.Cây mồng tơi, cây ngô, cây bí, cây mía

b.Cây hoa hồng, cây phượng, cây khế

c. Cây bạch đàn, cây môn, cây phượng

d. Gồm a và c.

2. Những nhóm cây nào thuộc nhóm cây thân rễ ?

 a. Cây khoai tây, cây su hào, cây dong ta        b. Cây dong ta, cây gừng, cây riềng

 c. Cây nghệ, cây khoai tây, cây hành      d. Cây tỏi, cây hẹ, cây sả

3. Những nhóm cây nào sau đây khi trồng không được bấm ngọn ?

a. Bạch đàn, lim, xoan                               c. Khoai lang, bạch đàn, tre

b. Bạch đàn, mồng tơi, đu đủ                    d. Cả b và c

Câu 2. (2 điểm) Đánh dấu X vào ô □ chỉ câu đúng

□  a. Thân cây dừa, cây cau, cây bơ là thân cột

□  b. Thân cây bạch đàn, cây xoan, cây gỗ lim là thân gỗ

□  c. Thân cây mướp, cây đậu ván, cây bìm bìm là thân leo

□  d. Thân cây lúa, thân cây cải, cây ổi là thân cỏ

Câu 3. (5 điểm) Các loại lá biến dạng ? Cho ví dụ. Chức năng của lá biến thành cơ quan bắt mồi ?

Lời giải

Câu 1.

1

2

3

b

b

a

 

Câu 2.

a

b

c

d

S

Đ

Đ

S

 

Câu 3. * Các loại lá biến dạng:

- Lá biến thành cơ quan bắt mồi như lá cây nắp ấm

- Lá biến thành cơ quan dự trữ như lá cây hành, tỏi

- Lá biến thành gai như lá cây xương rồng

- Lá biến thành vảy như lá cây dong ta

- Lá biến thành tua cuốn như lá cây đậu Hà Lan

*Chức năng của lá biến thành cơ quan bắt mồi (nlur lá cây nắp ấm): gân chính của một số lá kéo dài và phát triển thành bình có nắp đậy. Trong bình có chất dịch hấp dẫn sâu bọ, khi sâu bọ chui vào thì nắp đậy lại, con mồi sẽ chết và bị tiêu hoá bởi dịch tiêu hoá được tiết ra từ các tuyến ở thành bình.

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”