Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Chức năng của lỗ khí là gì ?

a.Trao đổi khí với môi trường bên ngoài

b.Thoát hơi nước ra ngoài môi trường

c. Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với môi trường

d. Câu a và b đúng

2. Phiến lá gồm những bộ phận nào ?

a. Biểu bì bao bọc bên ngoài                b. Thịt lá ở bên trong

c. Các gân lá xen giữa phần thịt lá       d. Câu a, b và c.

Câu 2. (3 điểm) Em hãy hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống sao cho thích hợp.

 

 

 

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

 

Thân

gỗ

Thân

cột

Thân

cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1. Cây lúa

 

 

 

 

 

 

2. Cây mít

 

 

 

 

 

 

3. Cây rau má

 

 

 

 

 

 

4. Cây dừa

 

 

 

 

 

 

5. Cây đậu ván

 

 

 

 

 

•, ...

6. Cây mướp

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. (3 điểm) Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Vì sao lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai ?

Câu 4. (2 điểm) Kể tên các loại lá. Cho ví dụ.

Lời giải

Câu l.  ld,        2d.

Câu 2.

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

 

Thân

gỗ

Thân

cột

Thân

cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1. Cây lúa

 

 

X

 

 

 

2. Cây mít

X

 

 

 

 

 

3. Cây rau má

 

 

 

 

 

X

4. Cây dừa

 

X

 

 

 

 

5. Cây đậu ván

 

 

 

X

 

 

6. Cây mưóp

 

 

 

 

X

 

Câu 3. - Chức năng chính cùa lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây.

- Tuy nhiên, một số loại cây có lá biến dạng để thực hiện những chức năng khác giúp cây thích nghi với điều kiện sống cùa chúng.

- Lá một số loại cây như xương rồng, lá lại biến thành gai là vì: Chúng thường sống trong những điều kiện khô hạn, khắc nghiệt, nên lá biến thành gai giúp cây giảm bót sự thoát hơi nước.

Câu 4. - Các loại lá và ví dụ:

+ Lá đơn. Ví dụ: lá mít, lá lúa...

+ Lá kép. Ví dụ: lá cây trinh nữ, lá phượng vĩ,…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”