Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điếm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

1.  Có mấy cách xếp lá trên cây ?

a. Có 1 cách                 b. Có 2 cách         c. Có 3 cách           d. Có 4 cách

2.    Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ? ’

Cây lúa, cây ngô, cây bí, cây mía

Cây hoa hồng, cây trinh nữ, cây khế

Cây bạch đàn, cây ổi, cây phượng

Cây đào, cây mai, cây hoa hồng

Câu 2. (3 điếm) Hãy sắp xếp vị trí và chức năng tương ứng với mỗi tầng phát sinh của cây rồi ghi vào cột kết quả:

:

Tầng phát sinh

Vị trí và chức năng của tầng phát sinh

Kết quả

1. Tầng sinh vỏ

2. Tầng sinh trụ

  1. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ, phía trong một lớp thịt vỏ.
  2. Nằm giữa mạch rây và mạch gồ
  3. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ
  4. Nằm trong lớp thịt vỏ

1..............

2...............

Câu 3. (2 điểm) Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?

Câu 4. (3 điếm) Kể tên các kiểu xếp lá trên cây. Mỗi kiểu xếp lá cho 1 ví dụ minh hoạ.

 

 

Lời giải

Câu 1.

1

2

c

a

 

Câu 2.

1

2

a, d

b, c

 

Câu 3. Khi đánh cây đi trồng ở nơi khác bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước để bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá. Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết. Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát, phải tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi nước qua lá.

Câu 4. Các kiểu xếp lá trên cây, ví dụ:

- Mọc cách: lá cây dâu,..

- Mọc đổi: lá cây dừa cạn,..

- Mọc vòng: lá cây dâv huỳnh,...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”