Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa nào ?

Câu 2. Thế nào là hoa giao phấn ? Hoa giao phấn có đặc điểm gì ?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các nhóm hoa)

Cột B

(Tên cây có hoa)

Trả lời

1. Nhóm hoa đơn tính

2. Nhóm hoa lưỡng tính

a)     Khoai tây

b)          Táo tây

c)           Bưởi

d)           Cải

e)           Dưa chuột

f)           Liễu

g)           Bí ngô

h)           Mướp

i)           Bí đao

1 ...

2 ...

Lời giải

Câu 1

Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa sau :

-  Hoa mọc đơn độc. Ví dụ : hoa dâm bụt, hoa hồng...

-  Hoa mọc thành cụm. Ví dụ : hoa cải, hoa muồng...

Câu 2 (3 điểm).

- Những hoa có hạt phấn được chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác (hoặc nhận hạt phấn từ hoa khác) gọi là hoa giao phấn.

-  Đặc điểm của hoa giao phấn :

+ Hoa có thể lưỡng tính hoặc đơn tính.

+ Có nhị và nhuỵ không chín đồng thời.

Câu 3 

1

2

e, f, g, h, i

a, b, c, d