Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vì sao cây xanh phân bố rộng rãi trên Trái Đất ?

Câu 2. Có những loại hạt nào ?

Câu 3 . Hãy chọn những nội dung ở cột B, C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

( Cách phát tán của quả và hạt)

Cột B

( Đặc điểm của từng nhóm)

Cột C

( Tên các quả, hạt)

Trả lời

1. Nhóm phát tán nhờ gió

2. Nhóm phát tán nhờ động vật

3. Nhóm tự phát tán

 

A - Quả có nhiều gai hoặc móc.

B - Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để cho hạt tung ra ngoài.

C - Có cánh hoặc có túm lông.

 

a) Quả trâm bầu

b) Quả trinh nữ

c) Quả cải

d) Quả chi chi

e) Quả thông

f) Hạt hoa sữa

g) Quả ké đầu ngựa

h) Hạt bồ công anh

1…

2…

3…

Lời giải

Câu 1 

Cây xanh phân bố rộng rãi trên Trái Đất nhờ có quả và hạt. Quả và hạt sau khi già, rụng xuống đất quanh gốc cây hoặc được phát tán theo nhiều cách tới những chỗ khác.

Câu 2 

Tuỳ theo số lá mầm trong hạt và sự có mặt của phôi nhũ hay không, người ta phân biệt các loại hạt sau đây :

- Hạt hai lá mầm : phôi của hạt mang 2 lá mầm. Ví dụ : hạt bưởi, hạt các loại đậu, hạt hồng…

- Hạt một lá mầm : phôi của hạt mang 1 lá mầm. Ví dụ : hạt ngô, hạt lúa, hạt kê...

Câu 3 

1

2

3

c - a, f, h

A - b, e, g

B - c, d