Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán và bảo vệ nguồn nước ngầm như thế nào ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch.

 

2

Thực vật làm giảm lượng mưa của khu vực.

 

3

Khi không có thực vật, khí hậu nóng và khô hơn.

 

4

Có cây ở ven bờ, hiện tượng xói lở dễ xảy ra.

 

5

Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán.

 

6

Một phần nhỏ lượng ôxi trong khí quyển là do cây xanh trong

 

 

quá trình quang hợp tạo ra.

 

7

Thực vật cung cấp nơi ở và là nơi sinh sản cho một số loài động vật.

 

8

Với cùng một cây nhưng có nhiều công dụng khác nhau, tuỳ bộ phận sử dụng.

 

9

Tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam ngày một tăng.

 

10

Cần phải bảo vệ sự đa dạng thực vật nói chung và thực vật quý hiếm nói riêng.

 

Lời giải

Câu 

Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị xói mòn theo nước mưa trôi xuống làm tắc dòng chảy, lấp dần lòng sông, lòng hồ : nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp gây ngập lụt ; mặt khác lại gây hạn hán tại chỗ vì đất không giữ được nước. Nước mưa rơi xuống rừng sẽ được giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm, rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông... Đó là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

S

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ