Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 

Câu 2  Thế nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ớ điểm nào?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ớ cột B sao cho phù hợp với cột A rồi dicn vào cột trả lời.

Cột A

(Các hình thức thụ phấn)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

2. Hoa thụ phấn nhờ gió.

a) Hoa thường mọc ở ngọn cây hoặc đầu

cành.

b) Bao hoa đơn giản hoặc tiêu biến,

không có màu sặc sỡ.

c) Bao hoa đầy đủ hoặc có cấu tạo phức

tạp, thường có màu sắc sặc sỡ.

d)   Có hương thơm, mật ngọt.

e)   Hạt phấn to, dính, có gai.

f) Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng ; hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

g)   Đầu nhuỵ thường có chất dính.

h)    Đầu nhuỵ dài, bể mặt tiếp xúc lớn, thường có lông quét.

 

1...

2 …

Lời giải

Câu 1 

Hạt phấn được chuyển từ hoa này sang hoa khác nhờ các yếu tố bên ngoài như : động vật (chủ yếu là côn trùng, đôi khi là một số chim nhỏ), gió, dòng nước.

Câu 2

-   Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

-       Ở những hoa đơn tính và những hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc, sự thụ phấn của chúng buộc phải thực hiện giữa các hoa. Đó là hoa giao phấn.

Câu 3