Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Lỗ khí có cấu tạo và hoạt động như thế nào ?

Câu 2. Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

(Các loại lá biến dạng)

(Đặc điểm - Chức năng)

 

1. Lá biến thành gai

2. Tua cuốn

3. Tay móc

4. Lá vảy

5. Lá dự trữ

6. Lá bắt mồi

a)      Lá có dạng gai nhọn, làm giảm

sự thoát hơi nước.

b)      Lá có dạng tua cuốn, giúp cây leo lên cao.

c)      Lá ngọn có dạng tay có móc, giúp cây bám để leo lên cao.

d)     Lá phủ trên thân rễ, có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt hay vàng nhạt, che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ.

e)      Gân lá phát triển thành bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá được sâu bọ. Trên lá có nhiều lông tuyến tiết chất dính thu hút sâu bọ. Bắt và tiêu hoá sâu bọ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

f)       Bẹ lá phình to thành vảy dày, màu trắng, chứa chất dự trữ cho cây.

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...

Lời giải

Câu 1

Lỗ khí thường tập trung ở mặt dưới lá, mặt trên lá hầu như không có hoặc có rất ít. Lỗ khí gồm 2 tế bào hình hạt đậu, úp phần lõm vào nhau để hở một khe nhỏ. Khi trời nắng to, lỗ khí đóng tránh sự thoát hơi nước, sự trao đổi khí tạm ngừng. Khi trời râm mát hoặc ban đêm, lỗ khí mở, lá thực hiện sự trao đổi khí với môi trường. Nhờ hoạt động đóng, mở này mà lỗ khí thực hiện được sự trao đổi khi giữa cây với môi trường và thoát hơi nước.

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

f

e


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”