Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

Câu 2 . Các cách phát tán của quả và hạt khác nhau như thế nào ? Con người đã giúp cho quả và hạt phát tán như thế nào ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả thịt ?

A. Quả đỏ đen, quả hồng xiêm, quả chuối, quả bầu.

B. Quả mơ, quả đào, quả xoài, quả dưa hấu.

C. Quả chò, quả cam, quả vú sữa, quả bồ kết.

D. Quả đu đủ, quả cà chua, quả cải, quả hồng.

2. Hạt gồm những bộ phận nào ?

A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

B. Vỏ, lá mầm, chồi mầm.

C. Vỏ, phôi nhũ, chồi mầm.

D. Vỏ, thân mầm, rễ mầm.

Lời giải

Câu 1

Quả mọng

Quả hạch

Có phần thịt quả rất dày và mọng nước nhiều hay ít.

Ví dụ : quả cà chua, quả chanh, quả đu đủ, quả chuối, quả hồng, quả nho...

Ngoài phần thịt còn có hạch rất cứng chứa hạt ở bên trong.

Ví dụ : quả táo, quả đào, quả mơ, quả dừa...

Câu 2 

- Nhóm phát tán nhờ gió gồm : quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, hạt bồ công anh.

Chúng thường có những đặc điểm như : có cánh hoặc có túm lông nên có thể bị gió thổi đi rất xa.

Nhóm phát tán nhờ động vật gồm quả trinh nữ, quả thông, quả ké đầu ngựa. Chúng thường có những đặc điểm là quả có nhiều gai, nhiều móc, dễ vướng vào lông hoặc da của động vật đi qua hoặc đó là những quả thường được động vật ăn.

-  Nhóm tự phát tán: quả đậu, quả cải, quả chi chi... Chúng thường có những đặc điểm như : vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để cho hạt tung ra ngoài.

-  Con người cũng giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt bằng nhiều cách như : Vận chuyển quả và hạt đi tới các vùng, miền khác nhau hoặc giữa các nước thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu nhiều loại quả và hạt. Kết quả là các loài cây đã được phân bố ngày càng rộng và phát triển khắp nơi.

Câu 3 

1

2

B

A