Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai, rồi điền vào ô trống. ( Đ: Đúng, S: Sai).

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Không phải tât cả các cây đêu có cùng 1 loại rễ

 

2

Có 2 loại rê chính đó là rê cọc và rê chùm.

 

3

Rễ chùm gồm rất nhiều rễ con và 1 rễ cái.

 

4

Miền sinh trưởng của rê có khả năng hút nước và hút muối khoáng nuôi cây.

 

5

Rễ của các cây mọc trong không khí không có lông hút.

 

6

Ở cây đa, những rễ mọc từ phần trên mặt đất của thân cây, cành cây, gọi là rễ phụ.

 

7

Câu tạo miền hút gồm 2 phân chính: vỏ và trụ giữa.

 

8

Trụ giữa gôm: biêu bì, bó mạch và ruột.

 

9

Rê cây hút nước và muôi khoáng hoà tan chủ yêu nhờ lông hút.

 

10

Phải thu hoạch củ cải, củ cà rôt trước khi ra hoa.

 

Câu 2. (5 điếm) Có những loại rễ biến dạng nào? Cho ví dụ.

Lời giải

Câu 1.

Câu dẫn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trả lời

Đ

Đ

S

S

Đ

Đ

Đ

S

Đ

Đ

Câu 2. Có 4 loại rễ biến dạng :

- Rề củ: củ đậu,…

- Rề móc: cây vạn niên thanh,...

- Rễ thở: cây mắm,

 -Giác mút: cây tầm gửi,..


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”