Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Hoa thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm gì ?

Câu 2  Những loại hoa nào thích nghi với kiểu thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Câu 3 . Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Đầu nhuỵ là nơi đầu tiên tiếp nhận hạt phấn.

 

2

Hoa dâm bụt, hoa hồng... là những hoa mọc thành cụm.

 

3

Hạt phấn được chuyển từ hoa này sang hoa khác nhờ các yếu tố bên ngoài.

 

4

Kết quả của sự thụ phấn là sự hình thành hạt và quả.

 

5

Hoa cải, hoa muồng... là những hoa mọc đơn độc.

 

Lời giải

Câu 1 

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có những đặc điểm sau :

- Hoa thường có màu sặc sỡ (chủ yếu do cánh hoa, nhưng đôi khi cũng do đài

hay lá bắc).

- Có hương thơm và mật ngọt quyến rũ sâu bọ.

- Hạt phấn thường to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.

Câu 2 

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ :

Các dạng của cánh hoa (cánh hoa có dạng cánh cờ như ở họ Đậu, dạng cánh môi như ở họ Lan); dạng đặc biệt của nhị (nhị biến thành các bản hình cánh hoa có màu sắc đẹp như ở họ Gừng, họ Chuối hoa) ; hoa có tuyến hoặc đĩa mật nằm sâu ở đáy hoa (như hoa bí ngô, hoa bưởi...)

Câu 3

1

2

3

4

5

Đ

S

Đ

S

S