Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không ?

Câu 2  Ngoài những loại muối khoáng như : đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa ?

Câu 3  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Những loại cây trồng lấy củ (khoai tây, khoai lang, cà rốt...) cần nhiều muối đạm.

 

2

Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém.

 

3

Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt.

 

4

Miền sinh trưởng là phần tận cùng của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

 

5

Biểu bì gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau, chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

 

6

Ruột là phần trong cùng của rễ, gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ.

 

7

Nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trộ.

 

8

Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào…) cần nhiều muối kali.

 

9

Tùy từng loại cây khác nhau mà chọn loại đất thích hợp.

 

10

Cây cần một lượng rất lớn các loại phân gọi là phân vi lượng.

 

 

Lời giải

Câu 1  Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không ?

Câu 2 . Ngoài những loại muối khoáng như : đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa ?

Câu 3 . Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Những loại cây trồng lấy củ (khoai tây, khoai lang, cà rốt...) cần nhiều muối đạm.

 

2

Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém.

 

3

Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt.

 

4

Miền sinh trưởng là phần tận cùng của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

 

5

Biểu bì gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau, chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

 

6

Ruột là phần trong cùng của rễ, gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ.

 

7

Nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trộ.

 

8

Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào…) cần nhiều muối kali.

 

9

Tùy từng loại cây khác nhau mà chọn loại đất thích hợp.

 

10

Cây cần một lượng rất lớn các loại phân gọi là phân vi lượng.