Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Vòng cơ ở túi bào tử của dương xỉ có tác dụng gì ? So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Câu 2  Hãy xác định các câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

 

1

Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên, có cấu tạo đơn giản.

 

 

2

Rêu đã có rễ, thân, lá chính thức.

 

 

3

Rêu có thể phát triển được ở mọi loại môi trường.

 

 

4

Dương xỉ đã có các mạch dẫn làm chức năng vận chuyển.

 

 

5

Cơ quan sinh sản của thông là nón cái.

 

 

6

Thông chưa có hoa và quả.

 

 

7

Hạt thông nằm lộ trên các lá noãn hở.

 

 

8

Hạt kín là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.

 

 

9

Các cây hạt kín được chia thành hai lớp là : lớp có lá mầm và lớp không có lá mầm.

 

10

Giới Thực vật được chia thành nhiều ngành có những đặc điểm khác nhau.

 

11

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.

 

12

Các cây Hạt trần ở nước ta đều không có giá trị thực tiễn.

 

Lời giải

Câu 1 

Vòng cơ có tác dụng bảo vệ cho bào tử.

Dương xỉ có cấu tạo phức tạp hơn. Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ

S

S

Đ

S

Đ

Đ

Đ

S

Đ

Đ

S


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”