Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Khu vực nào trên Trái Đất có cây cối phát triển nhiều nhất ?

Câu 2 . Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cơ quan sinh sản bao gồm rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây.

 

2

Thời gian sống của thực vật có hoa khác nhau.

 

3

Cơ quan sinh sản của Quyết đơn giản chỉ là các nón.

 

4

Thực vật phong phú về số loài và về số cá thể trong loài.

 

5

Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

 

6

Cây cải, cây đậu xanh, cây ớt là thực vật không hoa.

 

7

Các cây gỗ như : cà phê, cao su, xoài, mít, nhãn, bưởi... sống một năm

 

8

Thực vật có hoa có 2 loại cơ quan : cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.

 

 

Lời giải

Câu 1 

Cây cối phát triển nhiều nhất ở những khu rừng mưa nhiệt đới. Những khu này nằm gần đường xích đạo, có lượng mưa hằng năm là 2000 - 2250mm. Chúng được phân bố tập trung tại ba nơi trên thế giới :

- Vùng lòng chảo Amazôn, Ôrinôcô ở Nam Mĩ và các vùng eo Trung Mĩ.

            - Vùng lòng chảo Cônggô, Nigiêria, Dămbia ở Trung - Tây Phi và Mađagaxca.

- Vùng Ấn Độ - Malaixia - Boocnêô - Tân Ghinê

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

Đ

S

Đ

Đ

S

S

Đ