Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Giâm cành được thực hiện như thế nào ? Những cây nào được trồng bằng cách giâm cành ?

Câu 2 . Tại sao khi chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt ?

Câu 3 Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cây cỏ tranh, cây củ gấu có thân rễ hình củ, từ đó mọc rễ rồi phát triển thành cây mới.

 

2

Từ củ khoai tây (thân biến dạng) có thể mọc chồi rồi phát triển thành cây con.

 

3

Giâm cành là tạo điều kiện cho cành ra rễ ngay trên cây rồi cắt cành đó đem trồng thành cây mới.

 

4

Rễ một số cây có khả năng mọc ra chồi con đâm lên khỏi mặt đất, từ đó lại ra rễ và phát triển thành cây mới.

 

5

Cơ sở của sinh sản sinh dưỡng là giảm phân và thụ tinh.

 

Lời giải

Câu 1

Giâm cành là một phương pháp chọn một đoạn cành bánh tẻ (không non, không già) có đủ mắt, chồi, sau khi cắm xuống đất ẩm từ các mắt sẽ mọc ra rễ và mầm non mới, từ đó có thể phát triển thành cây mới.

Những cây thường được trồng bằng cách giâm cành là : sắn, mía...

Câu 2

Khi chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt vì khoanh vỏ đã cắt bao gồm cả mạch rây của cành đó, chất hữu cơ do lá chế tạo ở phần trên không thể chuyển qua mạch rây đã bị cắt xuống dưới nên tích lại ở đó. Do có độ ẩm của bầu đất bao quanh đã tạo điều kiện cho sự hình thành rễ ở đó.

Câu 3 

1

2

3

4

5

Đ

Đ

S

Đ

S