Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Cột A

(Các nhóm sinh vật)

sinh vật)

Cột B

(Đặc điểm)

Lời giải

l. Tảo

2. Vi khuẩn

3. Nấm

4. Địa y

4. Địa y

a) Là những sinh vật nhỏ bé, cấu tạo đơn giản, tế bào chưa

có nhân hoàn chỉnh ; không có chất diệp lục ; hoại sinh, kí

sinh, tự dưỡng ; phân bố rộng rãi.

b) Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào ; cấu tạo rất đơn

giản, có màu khác nhau, có chất diệp lục ; hầu hết sống ở nước.

c)   Là dạng sinh vật đặc biệt (cộng sinh của hai loại khác), thường sống bám trên thân các cây gỗ hoặc trên đá.

d)                                                                                         d) Là những sợi không màu, một số có cấu tạo đơn bào ; sinh sản chủ yếu bằng bào tử ; là những cơ thể dị dưỡng.

1 ...

2 ...

3 …

4 ...

1

2

3

4

b

a

d

c


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”