Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau là gì ?

- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay.

- Phải làm đất thật tơi, xốp trước khi gieo hạt.

- Khi trời rét phải phủ rơm, rạ cho hạt đã gieo.

- Phải gieo hạt đúng thời vụ.

- Phải bảo quản tốt hạt giống.

Câu 2  Chọn những từ phù hợp trong các từ : a) nảy mầm, b) lá mầm,

c) quả khô, d) quả thịt, e) thân mầm rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

1. ... khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng, có hai loại … : … nẻ và ... không nẻ ;

... khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả, có hai loại là quả mọng và quả hạch.

2. Muốn cho hạt ... , ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ : nước, không khí, nhiệt dộ thích hợp.

3. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong ... hoặc trong phôi nhũ.

4. Hạt đỗ đen và hạt ngô có nhiều đặc điểm khác nhau nhưng điểm khác nhau chủ yếu là số ... của phôi.

5. Phôi của hạt gồm : rễ mầm, ..., chồi mầm và ...

Lời giải

Câu 1 

- Sau khi gieo hạt nếu đất bị úng phải tháo hết nước bảo đảm cho hạt có đủ không khí để hô hấp, hạt mới không bị thối, chết.

- Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt nhằm mục đích làm cho đất thoáng, khi hạt gieo xuống có đủ không khí để hô hấp mới nảy mầm tốt.

- Khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo nhằm tránh nhiệt độ thấp gây bất lợi, đồng thời tạo được điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hoá các chất giúp hạt nảy mầm.

- Gieo đúng thời vụ giúp cho hạt gặp được những điểu kiện thời tiết phù hợp nhất như : nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng của đất phù hợp, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn.

- Phải bảo quản tốt hạt giống để bảo đảm cho hạt không bị mối mọt, nấm, mốc phá hoại, hạt mới có sức nảy mầm cao.

Câu 2 

1

2

3

4

5

c, c, c, d

a

b

b

e, b