Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của chúng ra sao ?

Câu 2 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loại nấm)

Cột B

(Công dụng)

Trả lời

1. Một số nấm men.

a)      Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.

b)      Sản xuất rượu, bia, chế biến một số thực phẩm, làm men nớ bột mì.

c)      Làm thức ăn.

d)     Làm thuốc.

1...

2. Mốc xanh, nấm linh chi.

2…

3. Các nấm hiển vi trong đất.

4. Men bia, các nấm mũ như nấm hương, nấm rơm, nấm sò, nấm gan bò, mộc nhĩ.

3…

4…

Lời giải

Câu 1 

Kích thước : Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ, mỗi tế bào chỉ từ một đến vài phần nghìn milimet.

- Cấu tạo : Vi khuẩn gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng chuỗi. Tế bào có vách bao bọc, bên trong là chất tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.

- Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được.

- Hình dạng ngoài của vi khuẩn : hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn. Các tế bào có thể rời nhau hoặc tập trung thành chuỗi hoặc thành đám.

Câu 2 

1

2

3

4

b

d

a

c


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”