Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Quyết cổ đại có liên quan đến sự hình thành than đá như thế nào ?

Câu 2 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các loại cây)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

  1. Hạt trần
  2. Hạt kín

a)       Rễ, thân, lá phát triển rất đa dạng.

b)       Rễ, thân, lá thật.

c)       Có mạch dẫn.

d)       Mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

e)       Có hoa.

f)      Chưa có hoa, quả.

g)       Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

h)       Hạt nằm trong quả.

1 ...

2 ...

 

Lời giải

Câu 1

Hầu hết những dương xỉ (hay quyết nói chung) hiện đang sống đều có dạng thân cỏ, kích thước không lớn và phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, tổ tiên của chúng sống cách đây khoảng 300 triệu năm đều là những loài quyết cổ đại có thân gỗ lớn và tạo thành những khu rừng (vì điều kiện khí hậu của Trái Đất khi đó thích hợp cho sự sinh trưởng của chúng). Khi điều kiện khí hậu thay đổi, chúng bị chết đi, xác của chúng bị vùi lấp sâu dưới đất. Lâu dần, do tác dụng của vi khuẩn, của sức nóng và sức ép của tầng trên vỏ Trái Đất mà dần dần biến đổi thành những mỏ than đá.

Câu 2 

1

2

b, c, f, g

a, d, e, h


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”