Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

- Cây sắn có rễ................ cây trầu không có rễ..............

- Cây bụt mọc có rễ............... Cây tầm gửi có rễ..............

Câu 2. (3 điểm) Hãy sắp xếp các câu sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây 1 năm hoặc cây lâu năm)

Các loại cây

Tên cây

Kết quả

1.Cây 1 năm

2.Cây lâu năm

 

a.Cây cau

b.Cây lúa

c.Cây ngô

d.Cây xà cừ

e.Cây bạch đàn

f.Cây khoai lang

1…………….

2.....................

Câu 3. (5 điểm) Có mấy loại rễ chính? trình bày các loại rễ đó. Vì sao bộ rễ có màu vàng nhạt?

Lời giải

Câu 1.     a. củ, móc                b. thở, giác mút.

Câu 2.

1

b, c, f

2

a, d, e

 

Câu 3. * Có hai loại rễ chính:

- Rễ cọc: Gồm rễ cái to khoẻ, đâm thẳng xuổng đất và nhiều rễ con mọc xiên.

 Ví dụ cây đu đủ, cây bạch đàn,..

- Rề chùm: gồm nhiều rễ gần băgng nhau, mọc toả từ gốc thân thành một chùm.

 Ví dụ: cây lúa, cây sả...

*Bộ rễ có màu vàng nhạt vì bộ rễ nằm trong đất không nhận được ánh sáng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”