Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ?

Câu 2 Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào ? Tại sao ?

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Tảo đa bào có cấu tạo như thế nào ?

A. Chưa có rễ, thân, lá thực sự.

B. Bên trong chưa phân hoá thành các loại mô điển hình,

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều sai.

2. Ích lợi của tảo là gì ?

A. Thải ra ôxi giúp cho sự hô hấp của các động vật ở nước.

B. Là nguồn thức ăn cho nhiều động vật ở nước, cho người và gia súc.

C. Được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp.

D. Cả A, B và C.

3. Đặc điểm của nấm là gì ?

A. Cơ thể gồm những sợi không màu, số ít có cấu tạo đơn bào.

B. Nhiều nấm có cơ quan sinh sản là mũ nấm.

C. Sinh sản chủ yếu bằng bào tử, là những cơ thể dị dưỡng.

D. Cả A, B và C.

4. Địa y có cấu tạo trong như thế nào ?

A. Gồm những tế bào tảo.

B. Gồm những sợi nấm chằng chịt.

C. Gồm những tế bào tảo màu xanh nằm xen lẫn với những sợi nấm chàng chịt không màu.

D. Gồm những bộ phận như ở cơ thể thực vật.

Lời giải

Câu 1 

Nấm chỉ sử dụng các chất hữu cơ có sẵn, nấm cần nhiệt độ và độ ẩm thích hợp để phát triển, nấm không cần ánh sáng vì ở chúng không xảy ra hiện tượng quang hợp, ngược lại, ánh sáng còn có tác dụng diệt nấm.

Câu 2 

- Nhiều nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật, phân động vật, lá, gỗ mục... Đó là những nấm hoại sinh. Những nấm khác lại sống bám trên cơ thể sống (thực vật, động vật, người), chủ yếu là thực vật. Đó là những nấm kí sinh.

- Ngoài hai hình thức kí sinh và hoại sinh, một số nấm còn cộng sinh. Ví dụ, nấm cộng sinh với một số loại tảo thành địa y.

Câu 3

1

2

3

4

C

D

D

C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”