Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Mối liên quan giữa các bộ phận, cơ quan của cây được thể hiện ở những điểm nào ?

Câu 2  Cây sống ở môi trường nước có đặc điểm hình thái, cấu tạo và tính chất sinh lí phù hợp với môi trường như thế nào ?

Câu 3  Cây sống ở môi trường cạn có đặc điểm hình thái, cấu tạo và tính chất sinh lí phù hợp với môi trường như thế nào ?

Lời giải

Câu 1 

Mối liên quan giữa các bộ phận, cơ quan của cây được thể hiện ở :

- Nếu thiếu một bộ phận nào của cơ quan sinh dưỡng thì cây không thực hiện được chức năng sống và phát triển ; hoặc cũng có thể bộ phận khác phải biến đổi phù hợp đế thay thế (ví dụ : cây xương rồng không có lá thì thân, cành thực hiện chức năng quang hợp thay lá nên có cấu tạo biến đổi).

- Nếu thiếu cơ quan sinh sản (hoa) thì cây không thể tạo thành quả, hạt và cây không duy trì phát triển được nòi giống. Tuy nhiên, một số cây có khả năng sinh sản sinh dưỡng từ rễ, thân, lá, nhưng không phải là tất cả ; ngay đối với những cây có sinh sản sinh dưỡng thuận lợi và chủ yếu, nhưng sau một thời gian nhất định vẫn có sự ra hoa kết quả.

Câu 2 

Cây sống ở môi trường nước có đặc điểm môi trường như : thừa nước, thiếu ôxi, sức cản và sức nâng đỡ lớn. Cây có đặc điểm hình thái như : thân, cuống lá thường mềm, xốp, dự trữ khí (ví dụ: rau rút, bèo Nhật Bản). Lá trải rộng (ở trên mặt nước, ví dụ : trang, súng) hoặc chia thành những phiến nhỏ (chìm trong nước, ví dụ : rong đuôi chó). Rễ không có lông hút.

Câu 3 

Cây ở môi trường cạn

- Trên đồi trống :

+ Đặc điểm môi trường : khô, nắng, nóng, gió nhiều.

+ Đặc điểm hình thái của cây : Rễ ăn sâu hoặc lan rộng ; thân thấp, phân cành nhiều ; lá thường có lông hoặc lớp sáp dày phủ ngoài, hạn chế bớt sự thoát hơi nước.

- Trong rừng hay thung lũng :

+ Đặc điểm môi trường : ẩm, râm, mát.

+ Đặc điểm của cây : Rễ phát triển bình thường ; thân vươn cao, cành thường tập trung ở ngọn (phân cành muộn) để hứng được nhiều ánh sáng ; lá thường dày và có màu thẫm hơn lá ở ngoài sáng (lượng diệp lục nhiều hơn).