Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

Câu 2Virut là gì ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thực sự ?

A. Vì cơ thể chưa có rễ, thân, lá thực sự.

B. Vì các bộ phận chưa phân biệt các loại mô.

C. Vì chưa có mô dẫn.

D. Cả A, B và C.

2. Một số vi khuẩn có thể di chuyển được là nhờ

A. lông bơi.

B. roi.

C. chân giả

D. co dãn cơ thể.

3. Cấu tạo tế bào vi khuẩn điển hình gồm có

A. vách tế bào bao bọc, bên trong là chất tế bào.

B. nhân chưa hoàn chỉnh,

C diệp lục.

D. cả A và B.

Lời giải

Câu 1 

Nấm giống và khác tảo ở những điểm sau :

- Giống : Cơ thể đều không có dạng thân, rễ, lá, không có hoa, quả và chưa có mạch dẫn ở bên trong.

-  Khác : Nấm không có chất diệp lục như tảo nên dinh dưỡng bằng cách hoại sinh hoặc kí sinh.

Câu 2

Virut có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng mười đến vài chục phần triệu mm. Hình dạng : dạng cầu, dạng khối nhiều mặt, dạng que, dạng nòng nọc gồm một phần đầu hình khối và phần đuôi hình trụ. Chúng có cấu tạo rất đơn giản, chưa có cấu tạo tế bào điển hình. Đời sống : kí sinh bắt buộc trên các cơ thể sống khác. Virut gây bệnh cho các cơ thể sống mà virut kí sinh trong đó có những bệnh đặc biệt nguy hiểm (virut H5N1 gây bệng cúm gà, HIV...).

Câu 3

1

2

3

D

B

D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”