Đề kiểm tra 45 phút - Chương Lá - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự lu

Câu 1 . Thịt lá có cấu tạo và chức năng như thế nào ?

Câu 2 . Gân lá có chức năng gì ?

Câu 3 . Tại sao khi trồng cây ở nơi không có đủ ánh sáng lá sẽ vàng dần và cây sẽ chết?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Quá trình)

Cột B

(Thời gian, điều kiện)

Trả lời

1. Quang hợp

2. Hô hấp

3. Thoát hơi

nước

a)   Xảy ra ban ngày.

b)   Xảy ra cả ngày và đêm.

c)   Xảy ra chủ yếu về ban ngày.

d)      Cần có ánh sáng, khí cacbônic, nước.

e)      Nhiệt độ thích hợp (25-30°C), có lượng khí ôxi và khí cacbônic trong không khí.

f)      Tăng khi nhiệt độ cao khi độ ẩm giảm, tăng khi ánh sáng mạnh, tăng khi gió mạnh.

1 ...

2 ...

3 …

3

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Phần t luận 

Câu 1. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Câu 2. Lớp tế bào thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới khác nhau ở những điểm nào ?

Câu 3  Quang hợp là gì ?

Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Có các kiểu gân lá sau

A. hình mạng, hình song song, hình cung.

B. hình mạng, hình song song, hình dải.

C. hình mạng, hình cung, hình dải.

D. hình song song, hình cung, hình dải.

2. Lá xếp trên cây theo những kiểu nào ?

A. Mọc cách, mọc so le, mọc vòng.

B. Mọc cách, mọc đối, mọc vòng,

C. Mọc cách, mọc so le, mọc đối.

D. Mọc so le, mọc đối, mọc vòng.

3. Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ?

A. Biểu bì, khoang trống, các bó mạch.

B. Biểu bì, gân lá gồm các bó mạch,

C. Biểu bì, thịt lá, gân lá.

D. Biểu bì, lỗ khí, khoang trống.

4. Vì sao người ta thường thả thêm rong vào bể nuôi cá cảnh?

A. Cây rong quang hợp nhả khí ôxi, góp phần cung cấp ôxi cho cá.

B. Cây rong làm đẹp bể cá.

C. Cây rong làm thức ăn cho cá.

D. Cây rong làm sạch nước ở bể cá.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”