Đề kiểm tra 45 phút - Chương Vai trò của thực vật - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

 

I. Phần tự luận 

Câu 1Thực vật trong thiên nhiên giúp ổn định lượng khí cacbonic (C02) và khí ôxi (02) trong không khí như thế nào ?

Câu 2 . Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Lượng khí C02 và 02trong không khí được ổn định là nhờ những quá trình nào ?

A.   Thực vật lấy vào khí C02 và thải ra khí 02 trong quá trình quang hợp.

B.   Quá trình hô hấp của các sinh vật khác thì lấy vào 02, thải C02.

C. Thực vật thải C02 khi hô hấp nhưng lại sử dụng ngay vào quang hợp nên lượng khí này không bị biến động.

D. Cả A và B.

2. Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường vì

A.  lá cây ngăn bụi và khí độc làm không khí trong sạch.

B. một số cây tiết ra các chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh,

C. tán cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

D. cả A, B và C.

3. Đối với con người, thực vật có vai trò gì ?

A.   Cung cấp gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp.

B.   Cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh cho con người.

C.  Một số thực vật cũng gây hại cho sức khoẻ con người.

D.  Cả A, B và C.

4. Nguyên nhân làm suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam là

A.   nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống.

B.cháy rừng đã phá huỷ nhiều khu hệ thực vật.

C.thực vật đã bị động vật ăn và tàn phá.

D. khí hậu ngày một nóng lên làm thực vật bị chết.

Câu 4. Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị ...(1)... theo nước mưa trôi xuống làm tắc dòng chảy, lấp dần lòng sông, lòng hồ : nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp gây ...(2)… ; mặt khác lại gây ...(3)... tại chỗ vì đất không giữ được nước. Những nơi có rừng, nước mưa rơi xuống rừng sẽ được ...(4)… một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành ...(5)..., rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông... Đó là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1  Các biện pháp nào là cần thiết để bảo vệ sự đa dạng của thực vật ?

Câu 2 . Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc khi có mưa ? Tại sao ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên ?

A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.

B. Cung cấp nguyên liệu làm thuốc.

C. Cung cấp thức ăn cho động vật và người.

D. Cả A,B và C.

2. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

A. Cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

B. Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B.

3. Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng

A. số lượng loài.

B. số lượng cá thể trong mỗi loài,

C. sự đa dạng của môi trường sống.

D. cả A, B và C.

4. Để bảo vệ sự đa dạng của thực vật cần phải

A. ngăn chặn phá rừng, xây dựng các vườn thực vật...

B. hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm, cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

C. tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng.

D. cả A, B và C.

Câu 4 . Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

l

Lá cây có thể ngăn bụi và hấp thụ khí thải độc do hoạt động sản xuất và giao thông vận tải gây ra.

 

2

Ở những nơi có nhiều cây xanh, không khí thường trong lành hơn.

 

3

Những nơi có rừng, khi mưa đất bị rửa trôi, xói mòn, sụt lở.

 

4

Nước mưa rơi xuống rừng sẽ được giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm.

 

5

Thực vật cung cấp ôxi cần cho sự hô hấp của động vật và con người qua quá trình hô hấp.

 

6

Bên cạnh đại đa số cây có ích, một số cây lại có hại cho sức khoe con người nếu chúng được sử dụng không đúng cách.

 

7

Hiện nay, tính đa dạng của thực vật ngày một tăng.

 

8

Cần phải ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”