Đề kiểm tra 45 phút - Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Câu 2 (2 điểm). So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

II. Phần trắc nghim (6 điểm)

Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Vi khuẩn có

A. kích thước rất nhỏ, có thể có nhiều hình dạng khác nhau.

B. kích thước rất nhỏ, có hình dạng giống nhau.

C. kích thước lớn, có nhiều hình dạng khác nhau.

D. kích thước lớn, có hình dạng giống nhau.

2. Nấm giống tảo ở điểm nào ?

A. Cơ thể đều không có dạng rễ, thân, lá, không có hoa, quả và chưa có mạch dẫn ở bên trong.

B. Cùng có chất diệp lục ở trong cơ thể.

C. Cùng có mạch dẫn.

D. Cùng dinh dưỡng bằng cách kí sinh.

3. Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức nào ?

A. Hoại sinh.

B. Kí sinh.

C. Tự dưỡng.

D. Cả A, B và C.

4. Cấu tạo nấm rơm gồm

A. phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng.

B. phần mũ nấm là cơ quan sinh sản.

C. phần cuống nấm.

D. cả A và B.

5. Địa y có cấu tạo như thế nào ?

A. Là hình thức cộng sinh giữa tảo và nấm.

B. Là hình thức cộng sinh giữa nấm và vi khuẩn.

C. Là hình thức cộng sinh giữa tảo và vi khuẩn.

D. Là hình thức cộng sinh giữa tảo và cây xanh.

6. Ở nấm, các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử nằm ở

A. dưới mũ nấm.

B. trên mũ nấm.

C. dưới sợi nấm.

D. trên sợi nấm.

Câu 4 (3 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau :

       Vi khuẩn sinh sản …(1)... bằng cách ... (2)... tế bào. Sự phân chia này xảy ra rất nhanh : trong điều kiện thuận lợi, chỉ sau 12 giờ, từ 1 ...(3)... vi khuẩn ban đầu có thể sinh ra tới 10 triệu vi khuẩn mới. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều điều kiện bất lợi đối với vi khuẩn nên chúng cũng bị chết rất nhanh.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

I. Phần t lun (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tảo xoắn có hình dạng và kích thước như thế nào ?

Câu 2 (3 điểm). Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào ? Chúng sinh sản bằng gì ?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 3 (5 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Sợi tảo xoắn có màu lục là vì

A. cơ thể chúng có thể màu chứa chất diệp lục.

B. sống trong môi trường nước nên chúng có màu xanh lục.

C. cả A và B.

D. cả A và B đều sai.

2. Vi khuẩn có cấu tạo như thế nào ?

A. Kích thước nhỏ bé.

B. Cấu tạo đơn giản : tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh,

C. Một số có thể di chuyển được vì có roi.

D. Cả A, B và C.

3. Vi khuẩn lam giống và khác vi khuẩn ở điểm nào ?

A. Cùng là tế bào chưa có nhân điển hình.

B. Trong tế bào của vi khuẩn lam có chất diệp lục.

C. Trong tế bào của hầu hết vi khuẩn không có diệp lục.

D. Cả A, B và C.

4. Sợi nấm gồm nhiều tế bào

A. phân biệt nhau bởi vách ngăn.

B. mỗi tế bào đều có 2 nhân,

C. không có chất diệp lục.

D. cả A, B và C.

5. Địa y là dạng sinh vật đặc biệt vì

A. chúng là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc Cực.

B. chúng được hình thành do sự chung sống giữa một số loại tảo và nấm.

C. chúng thường sống bám trên thân các cây gỗ hoặc trên đá.

D. chúng có vai trò trong việc tạo thành đất.

6. Vi khuẩn phân bố rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn vì

A. chúng có hình thức dinh dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh.

B. chúng có khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào.

C. chúng có kích thước nhỏ.

D. cả A và B.

7. Bộ phận giống quả ở cây rong mơ là những phao nổi, bên trong chứa khí có tác dụng gì ?

A. Giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước.

B. Giúp cho quá trình hô hấp của cây.

C. Giúp cây trong quá trình sinh sản.

D. Cả A, B và C.

8. Nấm cần những điều kiện gì để phát triển ?

A. Các chất hữu cơ có sẵn để làm thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp : 25 - 30°C.

B. Độ ẩm, ánh sáng, pH.

C. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao.

D. Các chất hữu cơ, ánh sáng, pH.

9. Vì sao hầu hết vi khuẩn là những sinh vật dị dưỡng ?

A. Hầu hết trong tế bào vi khuẩn không có diệp lục nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ.

B. Vi khuẩn sống hoại sinh hoặc kí sinh.

C. Thức ăn của môi trường luôn có sẵn nên vi khuẩn không phải tự tổng hợp.

D. Cả B và C.

10. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên và trong đời sống con người ?

A. Phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ để cây sử dụng.

B. Góp phần hình thành than đá, dầu lửa ; ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp.

C. Gây bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng, làm hỏng thức ăn, ô nhiễm môi trường.

D. Cả A, B và C.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”