Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1. Ý nghĩa của sinh sản hữu tính là gì ?

Câu 2  Theo bộ phận sinh sản, có những loại hoa nào ?

Câu 3 . Quả và hạt được tạo thành như thế nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Hãy tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau :

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió : hoa thường ...(1)..., tập trung ở ngọn cây, ít khi có màu đẹp, bao hoa thường ...(2)... Chỉ nhị ...(3).., bao phấn treo lủng lẳng dễ đung đưa trước gió, hạt phấn rất ...(4)..., nhỏ và nhẹ. Đầu nhuỵ dài, tăng diện tiếp xúc, đôi khi có thêm ...(5)... có tác dụng quét hạt phấn.

Lời giải

I. Phần tự luận 

Câu 1

Sinh sản hữu tính là một hiện tượng rất phổ biến ở mọi sinh vật nói chung và thực vật nói riêng để bảo tồn và phát triển nòi giống. Sự sinh sản này được thực hiện nhờ các yếu tố (hay tế bào) sinh sản nằm trong cơ quan sinh sản.

Câu 2 

Dựa theo bộ phận sinh sản, có 2 loại hoa :

- Hoa lưỡng tính : có đầy đủ nhị và nhuỵ.

- Hoa đơn tính : chỉ có một trong hai thành phần nhị hoặc nhuỵ (hoa đực : chỉ có nhị, hoa cái : chỉ có nhuỵ).

Câu 3 Có những biến đổi : hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi, vỏ noãn thành vỏ hạt, phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ của hạt (phôi nhũ) và toàn bộ noãn như vậy biến đổi thành hạt. Đồng thời, bầu nhuỵ cũng biến đổi thành quả chứa hạt, vách bầu biến đổi thành vỏ quả. Những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi. Tuy nhiên, một số quả vẫn còn mang đài hoa (ví dụ như : cà, cà chua, hồng) hay vòi nhuỵ (ví dụ như : chuối, ngô). Có khi đài còn phát triển thành những bộ phận phát tán như cánh (quả chò) hay lông (quả các cây họ Cúc).

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 

1. nhỏ

2. tiêu giảm

3. dài

4. nhiều chùm lông