Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 2  Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống

SST

Câu dẫn

Đ/S

1

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 đến 20 lần.

 

2

Tế bào thịt lá có hình hạt đậu, tế bào lỗ khí có hình chữ nhật.

 

3

Tế bào mô phân sinh ngọn có chiều dài khoảng 0,001 - 0,003mm, đường kính 0,001 - 0,003mm.

 

4

Tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

 

5

Tế bào phân chia ngay từ lúc mới sinh ra.

 

6

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

 

7

Nhờ mô mềm mà cây lớn lên, to ra.

 

8

Mô nâng dỡ gồm những tế bào có vách dày lên gấp bội, có tác dụng chống đỡ cho các cơ quan và cho cây.

 

Câu 3 . Hãy tìm từ thích hợp trong các từ sau : a) bé, b) lớn, c) nhún, d) tế bào để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

1. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng ...

2. Các tế bào con là những ... non, mới hình thành, có kích … Nhờ quá trình trao đổi chất chúng ... dần lên thành những ... trưởng thành.

3. Quá trình phân bào : đầu tiên hình thành 2…, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi ... cũ thành 2 ... con.

Lời giải

I. Phần tự luận

Câu 1 

Mỗi tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau từ ngoài vào trong gồm :

- Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định, chỉ có ở tế bào thực vật.

- Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào là một chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá). Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

- Nhân : thường chỉ có một nhân, có cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

- Ngoài ra, tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

II. Phần trắc nghiệm

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Câu 3

1

2

3

d

d, a, b, d

c, d, d