Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

 

I. Phần tự luận 

Câu 1Thực vật trong thiên nhiên giúp ổn định lượng khí cacbonic (C02) và khí ôxi (02) trong không khí như thế nào ?

Câu 2 . Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Lượng khí C02 và 02trong không khí được ổn định là nhờ những quá trình nào ?

A.   Thực vật lấy vào khí C02 và thải ra khí 02 trong quá trình quang hợp.

B.   Quá trình hô hấp của các sinh vật khác thì lấy vào 02, thải C02.

C. Thực vật thải C02 khi hô hấp nhưng lại sử dụng ngay vào quang hợp nên lượng khí này không bị biến động.

D. Cả A và B.

2. Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường vì

A.  lá cây ngăn bụi và khí độc làm không khí trong sạch.

B. một số cây tiết ra các chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh,

C. tán cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

D. cả A, B và C.

3. Đối với con người, thực vật có vai trò gì ?

A.   Cung cấp gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp.

B.   Cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh cho con người.

C.  Một số thực vật cũng gây hại cho sức khoẻ con người.

D.  Cả A, B và C.

4. Nguyên nhân làm suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam là

A.   nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống.

B.cháy rừng đã phá huỷ nhiều khu hệ thực vật.

C.thực vật đã bị động vật ăn và tàn phá.

D. khí hậu ngày một nóng lên làm thực vật bị chết.

Câu 4. Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị ...(1)... theo nước mưa trôi xuống làm tắc dòng chảy, lấp dần lòng sông, lòng hồ : nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp gây ...(2)… ; mặt khác lại gây ...(3)... tại chỗ vì đất không giữ được nước. Những nơi có rừng, nước mưa rơi xuống rừng sẽ được ...(4)… một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành ...(5)..., rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông... Đó là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

 

Lời giải

I. Phần tự luận

Câu 1

Quang hợp của thực vật và hô hấp của các sinh vật (kể cả con người) là 2 quá trình trong đó có sự trao đổi khí trái ngược nhau. Như vậy, nếu không có thực vật, nghĩa là không có quang hợp mà chỉ có hô hấp của các sinh vật khác, thì lượng 02 giảm đi và lượng C02 không ngừng tăng lên, đó là chưa kể đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người cũng luôn thải vào bầu khí quyển một lượng C02 đáng kể. Nhưng nhờ sự có mặt của thực vật, quá trình quang hợp luôn diễn ra đã hấp thụ bớt C02, và bổ sung 02 nên hàm lượng hai khí này giữ được ổn định.

Câu 2 

Lá cây có thể ngăn bụi và hấp thụ khí thải độc do hoạt động sản xuất và giao thông vận tải gây ra. Một số cây có khả năng tiết các chất có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Do đó, ở những nơi có nhiều cây xanh, không khí thường trong lành hơn. Để tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, cần phải trồng cây gây rừng.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 

1

2

3

4

D

D

D

A

Câu 4 

1. xói mòn

2. ngập lụt

3. hạn hán

4. giữ lại

5. dòng chảy ngầm