Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió ?

a.Quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ

b.Quả, hạt có lông được gió mang đi xa

c. Quả và hạt có lông, gai được gió mang đi xa.

d. Cả a và b

2. Tảo có những dạng sống nào ?

a.Tảo nước ngọt và tảo nước mặn

b. Tảo tiểu cầu, tảo lục, tảo xoắn, tảo vòng, tảo nước.

c. Tảo đơn bào, tảo đơn bào sống tập đoàn, tảo đa bào

d. Rau mơ, rau câu, rau diếp biển,...

3. Có mấy loại quả chính ?

a. Quả non và quả già                                b. Quả xanh và quả chín

c. Quả có hạt và quả không có hạt            d. Quả khô và quả thịt

4. Hạt do bộ phận nào biến đỗi thành?

a. Hạt phấn                                                b. Noãn đã được thụ tinh

c. Nhuỵ hoa                                               d. Bầu nhuỵ

5. Rêu sinh sản bằng gì ?

a. Túi bào tử                      b. Bào tử            c. Đứt đoạn           d. Tiếp hợp

Câu 2. Hãy sắp xếp ý nghĩa của các biện pháp kĩ thuật (ở cột B) tương ứng với từng biện pháp kĩ thuật (ở cột A) sao cho phù hợp rồi ghi vào kết quả (ở cột C)

Các biện pháp kĩ thuật

(A)

Ý nghĩa của các biện pháp kĩ thuật

(B)

Kết quả

(C)

1. Tháo hết nước khi bị ngập úng

2. Làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt

3. Phủ rơm rạ cho hạt đã gieo khi trời rét

4. Gieo hạt đúng thời vụ

5. Bảo quản tốt hạt giống.

a. Đất tơi xốp, thoáng, hạt có đủ không khí để hô hấp và nảy mầm tốt

b. Khi trời rét, phủ rơm rạ cho hạt mới gieo để giữ cho hạt ấm, nảy mầm tốt

c. Tháo nước khi bị úng để hạt có đủ không khí hô hấp, cây không bị chết

d. Gieo đúng thời vụ để hạt gặp được thời tiết thuận lợi, hạt sẽ nảy mầm tốt

e. Phải bảo quản giống tốt để giống không bị xâm hại và nảy mầm tốt.

1……..

2……..

3……..

4……..

5……..

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Sau khi học xong bài “Hạt và các bộ phận của hạt” có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có 3 phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ?

Câu 2. Nêu đặc điểm chung của tảo ?

Câu 3. Đặc điểm của quả và hạt được phát tán nhờ gió ?

Lời giải

I.  TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

1

2

3

4

d

a

d

b

 Câu 2.

1

2

3

4

5

c

a

b

d

e

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Sau khi học xong bài “Hạt và các bộ phận của hạt” có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có 3 phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ:

- Câu nói của bạn đó cũng đúng nhưng chưa thật chính xác là vì chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt lạc (cũng như hạt đỗ đen) nằm trong 2 lá mầm (tức là nằm trong phôi).

Câu 2. Đặc điểm chung của tảo:

-  Tảo là những thực vật bậc thấp

-  Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào

-  Cấu tạo rất đơn giản

-  Có màu sắc khác nhau

-   Luôn có chất diệp lục

-   Hầu hết sống ở nước

Câu 3. Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có các đặc điểm:

- Quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ (quả chò, quả cơi, hạt núc nác, hạt củ mài...).

- Hoặc quả, hạt có lông được gió đem đi xa (quả cỏ lào, quả rau tàu bay, hạt hoa sữa...).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”